KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli Müşterilerimiz, Ziyaretçilerimiz ve Üyelerimiz,

PFM SPOR TEKNOLOJİLERİ ORGANİZASYON VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“PFM” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına ve özel hayatınızın gizliliğine son derece saygı duyuyor ve önem veriyoruz. İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, PFM olarak; Veri Sorumlusu sıfatıyla sizlere sunduğumuz ve sunacağımız hizmetlere ilişkin kişisel veriler topladığını ve işlediğini, bu çerçevede ne tür veriler toplandığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, PFM tarafından işlenen kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi açıklamaktadır.

1. Tarafımızca Toplanan Kişisel Verileriniz Nelerdir?

Aşağıda yer alan veri konusu kişi gruplarından sağladığımız hizmetlere ilişkin olarak ve faaliyetlerimiz kapsamında kişisel veri toplamaktayız. Söz konusu kişisel verileri, her şartta KVKK’de yer alan veri işleme ilke ve şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik Politikasında belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda işlemekteyiz.

PFM’nin internet sitesine (https://www.nefes.fit/) (“İnternet Sitesi”) üye olmanız halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
• Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi)
• İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
• Faturada bulunmasını talep etmeniz halinde T.C. kimlik numarası, vergi numarası şahıs şirketi bilgileri
• Cinsiyet bilginiz
• İnternet Sitesini kullanımlarınıza ilişkin detaylar (İnternet Sitesindeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
• Alışveriş bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)

Siteye üyelik olmaksızın alışveriş yapılması halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
• Kimlik bilgileriniz (ad, soyad, doğum tarihi)
• İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
• Faturada bulunmasını talep etmeniz halinde T.C. kimlik numarası, vergi numarası şahıs şirketi bilgileri
• İnternet Sitesini kullanımlarınıza ilişkin detaylar (İnternet Sitesindeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
• Alışveriş bilgisi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli vs.)
• Alışverişinizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgileriniz (PFM tarafından kaydedilmeksizin ilgili ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır)

Kişiselleştirilmiş/ticari iletişim izni vermeniz halinde işlenen kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:
• Kimlik bilgileriniz (ad,soyad)
• İletişim bilgileriniz (adres, e-posta adresi, telefon numarası)
• Faturada bulunmasını talep etmeniz halinde T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri,
• İnternet Sitesini kullanımlarınıza ilişkin detaylar (İnternet Sitesindeki davranışlarınız, işlemleriniz, tercihleriniz, ziyaret edilen ürünler vs.)
• Pazarlamaya esas bilgileriniz [doğum tarihi, cinsiyet bilgisi, İnternet Sitesi kullanımları, alışveriş alışkanlıkları, adres, ve alışkanlıklar gibi demografik üye/kullanıcı/müşteri bilgileri, kıyafet dahil her türlü ürüne ve hizmete ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercihler, beğeniler ve ilgili yorumlar, yararlanılan kampanya, anket vb.leri ile içerikleri, fatura içerikleri, ödeme yöntemleri (nakit, kredi kartı vs.) ve ödeme detayları (taksit miktarı vs.) , eski ve yeni cep/ev/iş telefon/faks numaraları, mail adresleri, elektronik ticari ve sair iletişimlere yaklaşım-aksiyonlar, tanımlama bilgileri (çerez, web tarayıcı işaretleri-bilgisi, IP, beacon, kablolu-kablosuz ağ bağlantı bilgisi vb), reklam tanıtıcısı bilgileri, internet üzerinden konum paylaşım izni verilmesi halinde konum verileri]

2. Kişisel Verileriniz İşleme Amacımız ve Hukuki Sebebimiz Nedir?

KVKK uyarınca PFM olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği ölçüde üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz “kişisel verilerin işlenmesi” olarak tanımlanmaktadır.

PFM olarak kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğiz:

Amaçlar İşleme için Hukuki Temel/Hukuki Sebep
• İnternet Sitesi üzerinden gerçekleşecek olan üyelik ve satış süreçlerine ilişkin sözleşmenin akdedilmesi
• sipariş edilen ürünün adresinize gönderilmesi
• fatura düzenlenmesi
• ödeme alınması
• bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde sorun ve şikayetlerinizi çözümlenmesi ve gerektiğinde buna ilişkin olarak tarafımızca sizinle iletişime geçilebilmesi
• ürün değişim, iade ve transfer taleplerinin incelenip değerlendirebilmesi
• çağrı merkezi kalite standartları ve sizlerle yapılan görüşmelerin hizmet/işlem güvenliğinin sağlanabilmesi
• tüm müşteri ilişkileri süreçlerinin daha iyi yönetebilmesi, takip edilebilmesi ve raporlanabilmesi
• sözleşmenin ifası ile ilgili diğer amaçlar Sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin gerekli olması
• PFM’nin faaliyetleri kapsamında mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
• bilgi güvenliği başta olmak üzere diğer hukuki yükümlüklerin yerine getirilmesi Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
PFM’nin ilgili departmanlarının faaliyetleri kapsamında sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması amacıyla
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Ayrıca, kişisel verilerinizi yukarıda sayılan ve ilgili sair mevzuatta sayılan haller haricinde hiçbir şekilde başka bir ticari amaçla kullanmayacağımızı bilgilerinize sunarız.

3. Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz Nelerdir?

PFM olarak, kişisel verilerinizi, İnternet Sitesi üzerinden yaptığınız alışverişlerin veya üyelik işlemlerine ilişkin paylaştığınız bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi, sabit-mobil nitelikli internet ve iletişim cihazlarınızın kullanımlarından oluşan/edinilen verilerin sistemlerimize kaydedilmesi, İnternet Sitesi üzerindeki her türlü alışveriş, tahsilat, teslimat, işlem, anket doldurma, kayıt ve davranışsal işlemlerin sistemlerimize kaydedilmesi, telefon yoluyla sizinle iletişim kurulması esnasında vermiş olduğunuz bilgilerin sistemlerimize kaydedilmesi gibi otomatik yöntemlerle toplamaktayız.

4. Kişisel Verilerinizi Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarmaktayız?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Şirketimiz ile bağlı olan ortaklarımıza, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK ile belirlenen işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Bu kapsamda PFM olarak;

• Bilişim teknolojileri, pazarlama faaliyetleri, ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. hizmetlerini almak, kişisel veri toplama süreçlerinde ürün ve hizmet desteği almak gibi amaçlarla PFM’nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplama hizmeti, pazarlama danışmanlığı, veri tabanı, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, danışmanlık, vb. hizmeti veren firmaları ile) ile paylaşmaktayız;
• Site üzerinden yaptığınız alışverişlerinizin ve diğer her türlü ürün taleplerinizin size gönderilmesi amacıyla kurye ve kargo hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza aktarmaktayız;
• Yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgileri anılan bu kurum, kuruluş ve makamlara aktarmaktayız;
• Ödemenizi kredi kartı ile yapmanız halinde kredi kartı bilgilerinizi, PFM tarafından kaydedilmeksizin ilgili banka, elektronik ödeme kuruluşu vb. hizmeti sağlayan üçüncü kişilere aktarmaktayız;
• Size e-posta ya da SMS ile kampanya bilgilendirmeleri yapılmasını kabul etmeniz halinde; PFM tarafından size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, müşterilerin alışveriş geçmişlerinizin değerlendirilerek müşterilere kampanya ve teklifler sunulması, bu kapsamda müşteri ve potansiyel müşterinin iletişim bilgilerine ticari elektronik ileti gönderilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere bağlılığın oluşturulması veya arttırılması gibi amaçlarla ürün ve hizmetlerin kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması ve gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyet ve bağlılık araştırmalarının yapılması amaçlarıyla PFM’nin yurtiçi ve yurtdışında bulunan iş ortakları ve elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerinize Yönelik KVKK Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerin sahibi olarak haklarınız aşağıda belirtildiği gibidir:

a) Sahip olduğunuz kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
b) Kişisel verilerinizin işlenme ihtimalinde buna ilişkin bilgi talep etme hakkı,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
f) KVKK Madde 7’de belirtildiği üzere, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı.

KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı bildiriminiz ile kullanabilirsiniz.

İşbu bildirimlerinizi Şirket merkezimiz olan Barbaros Mah. İran Cad. No: 17/17 06680 Çankaya/ Ankara adresine posta yolu ile ulaştırabilirsiniz.

Bildirimlerinizi internet sitemizde bulunan Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Başvuru Formunun linki aşağıdaki gibidir:

Veri Sahipleri Erişim Talep Formu için tıklayınız

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok otuz (30) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.